ul. Kościeliska 15, 34-500 Zakopane   +48 603 500 514

                                          §1 Zasady ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zasady zawierania umów, rezerwacji pobytu, płatności za usługi, odpowiedzialności oraz korzystania z Obiektu „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum”.

 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Obiektu „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum”. Złożenie rezerwacji w Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum jest równoznaczne zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu.

3. Pod pojęciem Obiektu rozumie się domki zlokalizowane pod adresem ul. Kościeliska 15, 34-500 Zakopane

 4. Pod pojęciem domku rozumie się każdorazowo jednostkę składającą się z sypialni i łazienki/łazienek na wyposażeniu którego znajduje się każdorazowo aneks kuchenny umożliwiający przygotowywanie posiłków we własnym zakresie.

5. Pod pojęciem Wynajmującego rozumie się podmiot dysponujący i zarządzający Obiektem, tj. Firma VIKA Katarzyna Witek ul. Słoneczna 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska posiadający NIP 736-157-40-80.

 6. Pod pojęciem Klienta rozumie się osobę, która zamierza złożyć lub złożyła rezerwacje w Obiekcie na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.

7. Niniejszy regulamin dotyczy każdego Gościa korzystającego z Obiektu „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum”

 

§2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem domku oferowanego przez Wynajmującego za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym

2. Wynajmujący zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w systemie rezerwacyjnym udostępnionym na stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Wynajmującym i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.

3. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Wynajmującym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i Wynajmującym.

 

§3 Usługi świadczone przez Obiekt

1. W Obiekcie „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum” Wynajmujący świadczy usługi turystyczne, w tym w szczególności usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, za wyjątkiem usług w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

        2. W cenę wynajmu domku wliczone są standardowo:

 a. pobyt w domku z węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym;

b. zużyte w związku z pobytem media;

c. sprzątanie domku po zakończeniu pobytu (z wykluczeniem aneksu kuchennego);

d. pościel i ręczniki (komplet dla każdej osoby zgłoszonej w rezerwacji);

e. dostęp do oferty programowej kilkunastu kanałów telewizyjnych na telewizorze;

f. udzielanie informacji związanych z pobytem;

g. wysprzątanie apartamentu, wymiana ręczników i pościeli po siódmej dobie pobytu, nie częściej niż raz w tygodniu (po uprzednim zgłoszeniu chęci).

3. W dbałości o wysoką jakość usług Wynajmujący zapewnienia Klientom:

a. warunki komfortowego i swobodnego wypoczynku;

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy oraz przetwarzania informacji zawierających dane osobowe;

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę;

4. Wynajmujący w ramach funkcjonowania Obiektu „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum” zapewnia dostępność obsługi recepcyjnej w Obiekcie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 21:00 po uprzednim kontakcie (kontakt: telefon +48 18 20 771 63, komórka +48 603 500 514, e-mail: vikacentrum@gmail.com).

5. Wynajmujący nie zapewnia posiłków w ramach usługi zakwaterowania, niemniej stwarza Klientom możliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie w komfortowych warunkach. W każdym domku znajduje się aneks kuchenny wyposażony w chłodziarkę, płytę grzejną, zlewozmywak, blat roboczy, czajnik, zestaw naczyń i sztućców oraz zastawę stołową. Korzystanie z aneksów i ich wyposażenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klientów. W szczególności Wynajmujący zwraca uwagę na konieczność zachowania należytej ostrożności w odniesieniu do dzieci i ograniczenia ich dostępu do gorących urządzeń i naczyń oraz ostrych narzędzi.

6. Usługi świadczone przez „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum” zgodne są kategorią oraz standardem.

7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu usług, wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać mailowo na adres vikacentrum@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 603 500 514.

 

§4 Doba pobytowa

 

        1. Domki wynajmowane są na doby pobytowe.

 2. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.

3. Klientowi przysługuje pobyt w Obiekcie w okresie sprecyzowanym w potwierdzonym przez Wynajmującego zamówieniu.

4. Prośbę o przedłużenie pobytu, Klient powinien zgłosić pracownikom jak najszybciej.

5. Jeśli Klient zamierza przedłużyć pobyt w Obiekcie, powinien zgłosić życzenie przedłużenia pobytu                                                 dzwoniąc pod nr telefonu +48 603 500 514, najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego upłynięcie terminu pobytu, przy czym Wynajmujący zastrzega, iż życzenie Klienta zostanie spełnione wyłącznie pod warunkiem dostępności tego samego domku

6. Jeśli Klient zamierza skrócić pobyt w Obiekcie, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować personel dzwoniąc pod nr telefonu +48 573 015 565. W związku ze skróceniem pobytu Klientowi nie zostanie zwrócona żadna różnica. Klient ponosi koszt całego zarezerwowanego pobytu.

 

 §5 Cennik

 

1. Podstawą naliczania opłat za usługi jest system rezerwacyjny online publikowany na stronie internetowej www.watahazakopane.pl przy czym Wynajmujący zastrzega, że ceny określone w udostępnionym systemie rezerwacji online mogą ulegać zmianie na potrzeby ofert promocyjnych, ofert prezentowanych w portalach ogłoszeniowych/rezerwacyjnych, indywidualnych uzgodnień oraz, że w zależności od miejsca prezentacji, warunki oraz ceny za ten sam produkt lub usługę mogą być różne. Klient płaci za usługę cenę aktualną w czasie i miejscu dokonywania rezerwacji pobytu.

2. Dodatkowa opłata jaka występuje, to opłata miejscowa w wysokości 2zł/os./dobę, płacona gotówką.

3. Należność za rezerwowany pobyt Klient opłaca przy zameldowaniu lub przy składaniu zamówienia (dokonywaniu rezerwacji pobytu). Należność za przedłużony pobyt Klient reguluje najpóźniej w ostatnim dniu pobytu, przed opuszczeniem Obiektu.

4. Płatności dokonywane przy składaniu zamówienia za pomocą systemu rezerwacyjnego online udostępnionego na stronie internetowej obiektu mogą być realizowane w formie tzw. szybkich płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora płatności, z którego usług korzysta Wynajmujący.

5. Płatności w Obiekcie dokonuje się w formie gotówkowej

6. Możliwe jest także zrealizowanie płatności drogą tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego nr 76 1140 2004 0000 3602 7461 5013 prowadzony przez mBank, jednakże w takim przypadku kwota należności musi każdorazowo zostać zaksięgowana na rachunku bankowym przed upływem wymaganego terminu.

7. Należność za pobyt reguluje się w dniu odbioru kluczy.

8. Za opłacone usługi Wynajmujący wystawia dokument sprzedaży, którym może być – zgodnie z wyborem Klienta – paragon fiskalny lub faktura VAT. O chęci otrzymania Faktury VAT Klient powinien poinformować przy dokonywaniu rezerwacji. W razie braku takiej informacji na podczas zameldowania, sprzedaż co do zasady zostanie udokumentowana wyłącznie paragonem, przy czym, na żądanie Klienta zgłoszone w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wynajmujący wystawi fakturę imienną i prześle ją Klientowi na adres zamieszkania lub adres mailowy podany przy rezerwacji.

 

§6 Zasady rezerwacji

 

1. Rezerwacji pobytu w Obiekcie można dokonać poprzez:

a. Złożenie i opłacenie zadatku w wysokości 30% całej należności w terminie 2 dni od złożenia rezerwacji, za pomocą systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.watahazakopane.pl;

b. Złożenie zamówienia rezerwacyjnego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej: vikacentrum@gmail.com, z podaniem terminu przyjazdu i wyjazdu, rodzaju apartamentu, imienia i nazwiska osoby rezerwującej, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, ilości osób w apartamencie oraz godzinę przybycia (jeśli jest znana), następnie opłacenie kwoty zadatku w wysokości 30% całej należności w terminie 2 dni od złożenia rezerwacji;

c. Złożenie zamówienia telefonicznie w godzinach od 10:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku pod numerem +48 603 500 514 lub pod numerem +48 18 20 771 63, z podaniem terminu przyjazdu i wyjazdu, rodzaju apartamentu, imienia i nazwiska osoby rezerwującej, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, ilości osób w apartamencie oraz godzinę przybycia (jeśli jest znana), następnie opłacenie zadatku w wysokości 30% całej należności w terminie 2 dni od złożenia rezerwacji;

d. Złożenie i opłacenie zamówienia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej kartą płatniczą osobiście w recepcji Obiektu.

2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. Dokonując rezerwacji na firmę należy wskazać osobę, która będzie działała oraz odpowiadała w imieniu firmy, w tym: stawi się w Obiekcie, wykona obowiązek meldunkowy, opłaci dodatkowe koszty – jeśli wystąpią, itp.

3. Rezerwacje dokonywane przy użyciu systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Obiektu a także rezerwacje dokonywane drogą mailową oraz telefoniczną zostaną automatycznie anulowane w przypadku gdy środki za zadatek nie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Obiektu w wymaganym terminie. Wpłata dokonana po upływie wymaganego terminu spowoduje ponowne dokonanie rezerwacji na warunkach określonych w zamówieniu, jednakże wyłącznie pod warunkiem dostępności pokoju w całym okresie planowanej rezerwacji.

4. W przypadku dokonania rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Obiektu, a także drogą mailową lub telefoniczną bezpośrednio przed datą planowanego przyjazdu, w czasie zbyt krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłaceniem zadatku za rezerwacje oraz potwierdzeniem wpływu środków na rachunek bankowy Obiektu, dopuszcza się potwierdzenie opłacenia zadatku poprzez przesłanie bankowego potwierdzenia wykonania przelewu na adres skrzynki elektronicznej vikacentrum@gmail.com albo opłacenie zamówienia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej kartą płatniczą przy zameldowaniu w Obiekcie.

5. Płatności realizowane tradycyjnym przelewem bankowym winny być dokonywane na rachunek bankowy Obiektu nr 76 1140 2004 0000 3602 7461 5013 prowadzony przez mBank

6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

a. stanowiącej równowartość 50% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu – jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej vikacentrum@gmail.com na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Obiekcie. Wartość 50% kwoty wpłaconej przy rezerwacji pobytu zostanie zwrócona Klientowi w wysokości pomniejszonej o koszty manipulacyjne (maksymalnie do 3% wartości transakcji) związane z rozliczeniem transakcji dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności, w przypadku gdy zamówienie zostało złożone za pomocą systemu rezerwacyjnego online udostępnionego na stronie internetowej Obiektu lub o koszty wykonania przelewu.

b. stanowiącej równowartość 100% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu – jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przesłanego na adres skrzynki elektronicznej vikacentrum@gmail.com mniej niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Obiekcie;

c. stanowiącej równowartość 100% kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu – jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi poprzez nie stawienie się w Obiekcie do upływu pierwszej doby planowanego pobytu (w godzinach pracy recepcji), przy czym w takiej sytuacji rezygnacja z pobytu oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji pobytu w kolejnych dobach.

7. Opłata za rezygnację z zarezerwowanego pobytu zostanie potrącona z kwoty wpłaconej przy rezerwowaniu pobytu. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy zapłaconą przez Klienta przy rezerwowaniu pobytu kwotą a należną Wynajmującemu opłatą za rezygnację z zarezerwowanego pobytu, zostanie ona zwrócona Klientowi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z których dokonano opłacenia rezerwacji, w terminie 7 dni od anulowania rezerwacji.

8. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, przy czym dla dochowania formy pisemnej dopuszcza się przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Obiektu: vikacentrum@gmail.com.

9. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych platform rezerwacyjnych (np. Booking.com), z których powiadomienia o rezerwacjach realizowane są drogą mailową, traktowane są jak rezerwacje dokonane drogą mailową.

10. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta okres pobytu.

 

§7 Zameldowanie i wymeldowanie

 

1. Podstawą przyjęcia Klienta oraz osób przebywających wraz z Klientem jest zameldowanie w Obiekcie, którego, z zastrzeżeniem pkt. 3, dokonuje się w Obiekcie lub on-line przez stronę obiektu www.watahazakopane.pl . Zameldowanie odbywa się poprzez okazanie przez Klienta dokonującego zameldowania swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu zweryfikowania tożsamości.

2. Odbiór kluczy odbywa się w godzinach 16:00 do 22:00.

3. W przypadku stawienia się Klienta w Obiekcie w recepcji, poza godzinami o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2, Klient ma obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną (nr tel. 603 500 514) z wyprzedzeniem umożliwiającym przekazanie kluczy przez obsługę Obiektu. Klient melduje się oraz odbiera klucze za pomocą zamontowanej skrytki przy drzwiach wejściowych do obiektu (w sytuacji gdy zadatek jest opłacony). W przypadku niedostępności skrytek, bądź nie wpłacenia zadatku, odbiór kluczy jest dodatkowo płatny 50zł.

4. Przed zdaniem apartamentu i zwrotem kluczy, najemcy obowiązani są posprzątać aneks kuchenny (zmyć naczynia, wynieść śmieci)

5. Oddanie Apartamentu oraz kluczy po zakończeniu pobytu, następuje w ostatnim dniu pobytu w godzinach 9.00-11.00, ewentualna wcześniejsza pora po uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 603 500 514) z jednodniowym wyprzedzeniem.

6. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom niż osoby przebywające wraz z Klientem, ani w czasie pobytu ani po jego zakończeniu.

7. Wynajmujący może odmówić przyjęcia do Obiektu i przebywania w nim osoby, która podczas wcześniejszego pobytu naruszyła Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu Obiektu lub innych osób, albo szkodę na osobie/ach innych Klientów, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo też w inny sposób działała na niekorzyść Obiektu.

8. Obiekt może odmówić przyjęcia większej ilości osób niż wskazana została w rezerwacji. Zwiększenie ilości osób przebywających w Obiekcie wymaga zgody Wynajmującego oraz związane jest z większymi kosztami (wg. Cennika)

 

§8 Korzystanie z obiektu

 

1. Zachowanie wszystkich osób przebywających w Obiekcie oraz na terenie (w ogrodzie) nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób oraz sąsiadów; w szczególności należy mieć na względzie, że w Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług (bez zwrotu kosztów) osobie, która narusza tę zasadę.

2. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym również elektronicznych).

3. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających i substancji psychotropowych. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony Policji, a Klient wraz z osobami z nim przebywającymi będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie

4. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń grzewczych (niezależnie od źródła zasilania), gazowych oraz elektrycznych, niestanowiących standardowego wyposażenia pokoi; zakaz nie dotyczy: ładowarek telefonów, urządzeń komputerowych, radioodbiorników, suszarek do włosów oraz innych urządzeń do higieny osobistej.

5. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz używania produktów dymiących: świeczek, pałeczek zapachowych, papierosów (w tym elektronicznych) itp. W razie stwierdzenia naruszenia zakazu lub uruchomienia alarmu pożarowego z czujnika dymu, Klient zostanie obciążony karą w wysokości 200 zł oraz dodatkowymi kosztami związanymi z interwencją innych służb. Wyżej wymienioną płatność należy uregulować najpóźniej przy wymeldowaniu z Obiektu.

6. Klient opuszczając domek musi zabrać ze sobą klucze oraz dopilnować by domek został skutecznie zamknięty. W przypadku zagubienia bądź trwałego uszkodzenia klucza, bądź zamka Klient zostanie obciążony opłatą za założenie nowego zamka, oraz wyrobienie nowych kluczy.

7. W przypadku zaobserwowania realnego zagrożenia pożarowego każda osoba przebywająca w Obiekcie zobowiązana jest niezwłocznie poinformować odpowiednie osoby.

8. Wynajmujący nie zezwala na dokonywanie jakichkolwiek zmian w pokojach oraz ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli ruchomych nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

9. Obiekt nie posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Pokoje nie są przystosowane do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich.

10. W Obiekcie nie są akceptowane zwierzęta.

 

§9 Odpowiedzialność

 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w apartamencie.

2. Wynajmujący nie ma prawa wejść do wynajętego Apartamentu bez zgody Klienta, chyba, że zagrożone jest życie lub zdrowie Klienta lub zostały naruszone postanowienia Regulaminu.

3. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

4. Klient winien niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich usterkach, wadach lub uszkodzeniach w wyposażeniu domków, powstałych w okresie wynajmu.

5. Równowartość kosztów napraw uszkodzeń, usterek, powstałych z winy najemców oraz z winy osób przebywających w wynajmowanym domku za zgodą najemców, pokrywa Klient.

6. Klient winien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci przebywających w domku i na terenie obiektu.

7. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu, Klient ma obowiązek umożliwić wejście Wynajmującego do domku.

8. W przypadku pozostawienia rzeczy w domku, Wynajmujący może je wysłać na prośbę i koszt Klienta. Na odpowiedź Klienta w tej sprawie Wynajmujący czeka do 7 dni od momentu przekazanej informacji.

§10 Inne postanowienia

1. Klientowi, jako stronie umowy zawartej z Wynajmującym, przysługuje prawo złożenia reklamacji na jakość świadczonych usług. Reklamacje należy składać w Obiekcie niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności z umową, w szczególności uchybień w standardzie świadczonych usług. W prostych sprawach reklamacje będą w miarę możliwości rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie przez personel Obiektu, a w sprawach wymagających szerszego rozpoznania bądź decyzji zarządzającego Obiektem w terminie 14 dni od złożenia reklamacji na piśmie.

2. Z chwilą podjęcia przez Klienta działań z zamiarem skorzystania z usług świadczonych przez Wynajmującego, w szczególności w celu dokonania rezerwacji pobytu w Obiekcie, Klient automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających z usług turystycznych, w tym hotelarskich, świadczonych w obiekcie ” Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum ” przez Firmę Vika Katarzyna Witek. Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Wynajmującego. Informacja o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

3. Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.watahazakopane.pl oraz w portalach ogłoszeniowych należy traktować jako formę reklamy zachęcającej do skorzystania z usług Obiektu; nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Regulamin obowiązuje od dnia 14.01.2019 r.

 

Załącznik do Regulaminu

 Informacja o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających z usług turystycznych, w tym hotelarskich, świadczonych w obiekcie „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum” przez Firmę Vika Katarzyna Witek (Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO), a także zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącą stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), informuję że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług turystycznych, w tym w szczególności usług hotelarskich świadczonych przez Firmę Vika Katarzyna Witek z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej w obiekcie „Domki Vika Home Wataha Home Zakopane Centrum” jest Firma Vika Katarzyna Witek z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Słonecznej 1, telefon: +48 603 500 514, email: vikacentrum@gmail.com;

‘2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Katarzyna Witek, z którym Klienci mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: vikacentrum@gmail.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu dokonania rezerwacji) [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], na przykład statystycznego, sprawozdawczego, archiwizacyjnego, księgowego, podatkowego;

c. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], na przykład w takich celach jak: • właściwa obsługa oraz prawidłowe dokumentowanie, księgowanie i rozliczanie świadczonych usług, • właściwe zarządzanie usługami oraz obiektem świadczącym te usługi, • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych ze świadczonymi usługami, • realizacja komunikacji oraz dostarczanie usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Administratora,

 

 

 

 

© 2022 Wataha Homes